Ria Hrušovská


  Ria Hrušovská fanpage
  @RiaHrusovskaOfficial
  @MPTacademy

   With more than 20 years experience in the health and fitness industry, Ria has faced many challenges and proven herself to be more than just the professional in this field.PŘEČÍST VÍCE


Gustav Hrušovský


Discipline, motivation, dedication those are just words for most of the people, but for Gustav it is daily routine. Find out more about Gustav and begin your journey for perfect body with him today.
  Gustav Hrušovský fanpage
 @Guustaa87
  @MPTacademy

    Po 5 letech intenzivního studia dosáhl Gustav v roce 2012 inženýrského titulu v oboru Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Svou výjimečnou disciplinu a odhodlání v akademickém prostředí použil i na zdokonalení svých dovedností ve světě fitness.PŘEČÍST VÍCE